Firmast

Ettevõtte peamine tegevusala on kinnisvara haldus ja heakorratööde osutamine Pärnu linnas. Iseseisva üksusena alustati 2003. aastal LVM Haldus OÜ nime all ning alates 2008. aasta algusest on ettevõtte uus ärinimi KV Halduskoda OÜ.

Enamus meie haldusalas olevatest hoonetest on uusehitised, mille valmimisaeg jääb aastatesse 2000-2008. Kuid samuti on ka miljööväärtuslikus- ning muinsuskaitse piirkonnas olevaid ajaloolisi elu- ja ärihooneid.

Alustasime oma tegevust haldusteenuse osutamise ning kommunaalteenuste vahendamisega. II etapina käivitasime heakorrateenuste pakkumisega siseruumides ning ka välisterritooriumil.
Ettevõte peab väga oluliseks miljööväärtuslike majade korrastamist ning nende head säilimist ka tulevastele põlvedele, mistõttu tegeleme ka majade remonttööde organiseerimisega ning klientide ehk siis majaomanike esindamisega selles.

Meie eesmärgiks on pakkuda personaalset, paindlikku ja kvaliteetset teenust, vältimaks vahepealset kommunikatsioonimüra, kus kliendi mure jõuab teenuse osutajani läbi mitme allüksuse, struktuuri ja inimese.

Ettevõtte arengus on olulisem hea ning üksteist toetav meeskond. Personalivalikus peame olulisemaks professionaalsust, kohusetundlikust, püsivust, kuid kindlasti ka tervislikke eluviise. Oleme seisukohal, et tööandja ja töötaja peavad olema partnerid, sest nii luuakse väikses kollektiivis hea meeskonnatunnetus. Ise usume, et oleme oma meeskonna kujundamisega hästi hakkama saanud ning julgeme öelda, et meil töötavad väga head töötajad.